REFERAT FRA N/F PRØVESTENENS GENERALFORSAMLING

FOR ÅRET 2023

17. MARTS 2024 KL. 11.00-13.30

CHRISTIANSHAVNS BEBOERHUS
DRONNINGENSGADE 34
1420 KØBENHAVN K.

 

Stemmeberettede fremmødte: 42


Fremmødte: Anne & Kasper (2NB), Michael (3NB), Christopher (4N), Michael (5NB), Ken (6N), Kenneth (6NB), Anna (8N), Dorrit & Sandy (15N), Mette (16N), Per (17N), Malou (18N), Hans (19N), Lis (27N), Marianne (29N), Rosa (30N), Karen (30S), Ruth (31S), Benedicte & Edison (32N), Stig (34N), Lone (35S), Susi (39S), Tony (41N), Lise (43S), Anne (45S), Pia (48N), Martin (53S), Anne-Marie (54N), Steen (61N), Susanne (66N), Bjørn (72N), Elsa (96N), Emmanuel (100N), Pernille (102N), Lise (108N), Erik (109N), Gerda (118N), Lisa (120N),  Lilli (124N), Jeanne & Ulrich (125N), Åse (127N), Poul (149N), Hans (157N), Kinnie (163N)   

 

1* VALG AF DIRIGENT

Poul Storm blev valgt som dirigent

– og han bekræftede, at der var indkaldt rettidigt pr. brev og mail den 16. 2. 2024 til generalforsamlingen

 

2* VALG AF REFERENT

Michael Svennevig blev valgt


3* VALG AF STEMMETÆLLERE

Lise (107N), Lisa (108N) og Pernille (102N) blev valgt.

 

4* BESTYRELSENS BERETNING v/ Stig Bundgaard & Malou (18N)


Stig Bundgaards beretning:


Inden vi går i gang med beretningen, vil jeg bede de tilstedeværende om at rejse sig og holde et minuts stilhed for de medlemmer der er bortgået siden sidste generalforsamling, og samtidigt mindes tidligere bortgåede medlemmer.

Denne generalforsamling er atypisk for mit vedkommende, det sidste gang jeg skal oplæse bestyrelsens beretning. Derfor vil en del af beretningen blive en lille tur ned ad Memory Lane, så bær over med mig bare et øjeblik.

Siden sidste generalforsamling har vores haveforening oplevet hvad man næste kan kalde en epidemi af dødsfald. Bl.a. Bruno, Josephine, Gitte, Anna-Lise og ikke mindst Rie, alle medlemmer der på hver deres måde var med til at skabe denne haveforening som vi alle kalder for vores.

Langs Memory Lane er der yderligere et par navne der aldrig bør gå i glemmebogen, hvem husker f.eks. ikke vores hedengangne kasserer ”sheriffen”, der med både kærlig, men også jernhård hånd styrede haveforeningen i en menneskealder.

En der heller aldrig burde glemmes, er Jennie, havde Jennie ikke sammen med et andet havemedlem, en tidligere forkvinde, reageret prompte, så ville vi slet ikke have haft nogen haveforening i dag, de to fortjener at blive husket.

Man siger at en forening skabes af de medlemmer der er i foreningen!

Men det er ikke mindst den gruppe dedikerede mennesker der frivilligt stiller op til bestyrelsesarbejdet, det lange seje træk der skal til for at holde en haveforening i live.

Vi er så heldige at vi har sådan en gruppe mennesker

Malou, Bjørn, Michael, Erik, Jerry og som den sidst ankomne også Ulrich.

Mange steder klager man over at det er umuligt at få unge mennesker med i frivilligt arbejdet i foreningerne, men med stolthed kan vi sige, at det har sandelig ikke skortet på unge/yngre medlemmer i vores haveforening der frivilligt stiller op på øretævernes holdeplads, nemlig til bestyrelsesarbejdet

Disse unge mennesker fortjener den største ros for deres helhjertede indsats, de skaber nye minder, de skaber sammenhold i vores haveforening, der kan prale med at den snart fylder 75 år

Denne gruppe at dedikerede unge mennesker stiller frivilligt op for at skabe glæde og fremgang, men de stiller også op for at gøre en forskel. Men de stiller også op til den direkte ubehagelige side af bestyrelsesarbejdet, nemlig når der indimellem er medlemmer der tænker mere på dem selv end på haveforeningens ve og vel.

Da vi holdt flagnedtagning i oktober måned sidste år, var jeg både glad og ked af det, jeg havde taget en beslutning om, at jeg var nået dertil, hvor jeg ville give stafetten videre.

Jeg var ked af ikke længere at skulle være en del af den gruppe, der prægede haveforeningen, men også glad for den indsats vi leverede, siden den gang hvor vi var tæt på at måtte lukke haveforeningen.

Mit helbred og ikke mindst det, at jeg blev alene, gjorde mit valg nemt, men samtidigt med min private situation, så trådte bestyrelsen i haveforeningen stærkt i karakter. Og det er med dem i tankerne, at jeg siger tak for, at jeg har måtte deltage og være med til at skabe en økonomisk stærk haveforening. Men også tak til de medlemmer, der gennem årene har gjort det muligt for mig at få så lang en periode som formand.

Det er derfor med stolthed jeg vil overlade resten af beretningen til Malou, der i praksis allerede har fungeret i jobbet igennem sidste sæson. Malou har vist sig at være lavet af det stof der skal til for at blive en god formand. Malou sidder her uanset at hun har det skidt, hun burde ligge hjemme i sin seng, men en forhåbentlig ny formand stiller op uanset sine problemer.

Så værsgo til Malou!”

 

Malous (18N) beretning:


”Først og fremmest en stor tak til Stig for hans mange års arbejde og dedikation. Selvom vi er noget så forskellige allesammen, så har vi alligevel haft en rigtig god dynamik i bestyrelsen de sidste par år. Det er underligt at tænke på, at det nu ændrer sig efter i dag, men jeg er samtidig taknemmelig for, at vi har sådan et godt sammenhold og at jeg ved, at du altid vil være der til at sparre med skulle vi være i tvivl. Så jeg er sikker på, at vi ikke slipper for dig - og du for os - helt endnu.

 

(Overrækkelse af blomster og gave samt sang af Dorrit & Sandy: ”Det er i dag et vejr”)

 

Sidste år var lidt af en rutsjebane. Desværre mistede vi en hel del karakteristiske medlemmer – ikke bare naboer, men også venner og familie, som hver især har sat deres præg og for nogen har gjort et kæmpe stykke foreningsarbejde igennem tiden. Folk, som vi vil huske fra fester og arrangementer og for deres tilstedeværelse på havegangene. Man kan uden tvivl sige, at haveforeningen ikke havde været den samme uden dem.

 

Venteliste og fællesarbejde – juni

For første gang i 8 år åbnede vi for opskrivning til ventelisten.

Hvilket næsten må siges at gå i historiebøgerne, da køen allerede startede 4 dage før og udviklede sig til noget af en festlig begivenhed, hvor der blev delt is ud i de varme sommertimer, der blev bagt morgenboller og delt morgenmad ud, der blev lavet fælles aftensmad i fælleshuset, set fodboldkampe i de små camps og alt i alt, blev der skabt et fantastisk bånd og sammenhold mellem nye og gamle medlemmer. Da regnen brød igennem, blev der delt telte blandt fremmede og tøjet hang til tørre på plænen og i fællesteltet.
Det var noget af en oplevelse at være en del af og tilskuer til, da køen gik fra kontoret og hele vejen op mod og rundt om fællesplænen.

 

I samme weekend havde vi fællesarbejdsdag hvor vi desværre ikke kan prale af fremmødet blandt vores egne, men heldigvis var venteliste-folkene ivrige for, at bevæge sig og få en pause fra køen, så der blev lavet en særlig aftale om, at man kunne beholde sin plads i køen, hvis man hjalp til med arbejdet. OG SÅ endte vi ellers med at have flere frivillige end vi egentlig havde opgaver til.

Nogle var så heldige at få have inden for meget kort tid, mens andre forsat venter spændt.

For mig personligt var det skønt at kunne genkende vores venteliste folk til arrangementerne hen over sæsonen og på havegangene for, at besøge deres nye såvel som gamle venner i haverne.

Begivenhedsrig sæson – loppemarkeder, morgenhygge til udlejning/byt, musikfest, festival, høstfest

Alt i alt var det en begivenhedsrig sæson hvor vi fik indført en store byttedag takket være Rosa, fælles morgen-hygge til haveudlejning og havebyt for at fejre indvielsen og tage godt imod nye medlemmer… Vi fik afprøvet bankospil med stor begejstring til høstfest og standerstrygning, hvor vi bl.a. fik bestilt et hav af pizzaer. Vi havde 3kamp mod sønderbro, vores traditionelle loppemarkeder, musikfest og festival. Til høstfesten fik vi også endelig en hoppeborg, som blev brugt af både børn og voksne fra tidlig morgen til de sene aftentimer.

 

Fødselsdag i år

Og i år bliver det jo endnu vildere, da vi har 75 års fødselsdag! Så sæt kryds i kalenderen til lørdag den 22. juni hvor festkomiteen allerede nu er ved at danne sig og skal til, at starte planlægningen.

 

Frivilligt arbejde og fællesskab

Som Stig før har nævnt i sine beretninger, så klarer foreningen ikke sig selv.  Der ligger rigtig mange timers frivilligt arbejde i alt fra den daglige drift til administration og regnskab til underholdning og planlægning og det ville aldrig kunne lade sig gøre uden alle jer der ligger vejen forbi og giver en hånd med. Tak til jer!

Om det er bartjanser til fester eller som opvasker dagen derpå, at være tovholder eller frivillig medhjælper på f.eks. teltet i starten og slutningen af sæsonen som Willy og co. eller at være holdkaptajn for fodboldholdet som Rosa, at komme med musikindslag som Dorrit og Sandy eller være intern revisor som Gerda og Elsa (her senest Kasper). Om du kan donere en blomst, bygge et skur, plante en hæk, smøre en sandwich til fællesarbejdsdag eller sætte en kande kaffe over til standerhejsning – så gør det hele en kæmpe forskel og løfter niveauet.

I år bliver endnu en sæson hvor vi skal fokusere på at bakke hinanden op og støtte fællesskabet på kryds og tværs – og hvis der er noget, hvor I føler at I kan brilliere det mindste skal I endelig ikke holde jer tilbage. Al hjælp – stort som småt gør en forskel. Med det sagt vil jeg runde af og igen sige tusind tak til Stig, som formand og bestyrelsesmedlem gennem mange år.”

Der var ingen kommentarer til den todelte beretning, der blev godkendt med klapsalver fra salen.

 

5* ÅRSREGNSKAB

Malou (18N) fremlagde og gennemgik årsregnskabet.

Kommentarer til årsregnskabet:

Ken (6N):”Hvem er vicevært?”

Kasper (2NB): ”Jeg er haveforenings vicevært.”  

Åse (127N):”Jeg undrer mig over at vandet står i 0”

Stig: ”Vi betaler for vores vand og vi betaler for vores spildevand. Vi har tidligere haft en disput med kommunen, da vi jo ikke har kloak. Så vi får pengene tilbage, så det går lige op.”

Regnskabet blev enstemmigt godkendt.

 

6* Budget v/Malou (18N)

Malou fremlagde og gennemgik budgettet.


Kommenterer til budgettet:

Steen (61N): ”Vi har flere udgifter end indtægter, hvad har bestyrelsen tænkt sig at gøre ved det?”

Malou: ”Det har vi taget hånd om, og forsøger at imødegå det ved at spare og søge legater. Vi tager det kvartalsvist, så vi ikke bliver overrasket over det. Alting er blevet dyrere.”


Gerda (120N - intern revisor): ”Selv om budgettet siger minus, så har vi stadig noget at tage af.”


Marianne (24N): ”Fester og andre arrangementer er det, hvad der tidligere var festudvalget?”


Malou: ”Ja, men det inkluderer også andre arrangementer så som loppemarkeder og musikfest.”


Malou: ”Da vi, Bjørn og jeg, kom ind i bestyrelsen, kom vi også ind i festudvalget, hvor Rosa (30N) også er med. Det har været en fordel at vi også var i bestyrelsen, så derfor foretog vi nogle dispositioner, da vi ikke havde andre til at tage fra.”


Bjørn: ”Festmaskinen kører ikke længere som en overskudsforretning, nu koster det. Når man kun er to, så må man nogle gange betaler sig fra at få det til at gå op i en højere helhed. Man kan også sige, at det ikke er fællesskabets opgave at lægge penge til side til jubilæet, men det er jo et valg vi tager - og som vi skal tage i fællesskab.”


Bjørn: ”Det kan måske godt se lidt voldsomt ud, men det er jo er valg vi tager i fællesskab. Vi sætter typisk budgettet lidt højere, for at være på den sikre side.”


Malou: ”Alt hvad vi gør, er at følge op på de ønsker, der har været. Vi har valgt at investere i fællesskabet. Men det hele skal gå op i en højere enhed.”


Susanne (66N): ”Når alt andet stiger, skal vores haveleje så ikke også stige?”


Malou: ”Det er helt klart noget som vi skal tale op til næste års generalforsamling. Så det vender vi tilbage til.”


Lisa (120N): ”Når der er så mange, der er i restance, kunne man så ikke ændre vedtægterne, så man kan smide dem ud, der ikke betaler og i stedet få nogle få nye ind?”


Malou: ”I den forbindelse undskylder Forbundet og Majbrit, og lover at der fremover kommer nogle skrappere deadlines. Alt skulle gerne være på plads inden sæsonstart. Jeg er sikker på at det bliver bedre i år.”


Bjørn: ”Malou har udarbejdet en køreplan for, hvordan vi griber det an, så vi har en rettesnor. Det er et spørgsmål, der afhænger af øjnene, der ser. Nogle synes, at det er mange penge og andre at det bare er et greb i lommen. I sidste ende handler det om, hvilken slags forening vi ønsker, det skal være. Skal det være barberet ind til benet, eller hvordan ønsker vi at det skal være? Jeg er stolt over, at vi har en forening, hvor vi fx når nogen dør, giver en buket til begravelsen.”


Stig: ”Der er 62 haveforeninger i kredsen. Vi er den 3. billigste. Alting stiger. I over 10 år har vi ikke rørt ved havelejen. De penge vi havde er gået tilbage i jeres egn lommer, eftersom vi ikke har opkrævet en højere haveleje.”


Budgettet blev godkendt med klapsalver fra salen.

 

7* Valg af formand for 2 år

Malou (18N) blev enstemmigt valgt for 2 år.

 

8* Valg af kasserer vælges for 2 år

I stedet for Malou, stillede Kasper Gøtterup (2NB) op og blev enstemmigt valgt.

 

9* Valg af bestyrelsesmedlemmer for 2 år

Michael Svennevig (5NB) og Erik Andersen (109N) blev genvalgt.

 

10* Valg af suppleanter for 1 år

Jerry (105N) og Ulrich (125N) blev genvalgt

 

11* Valg af revisorer for 1 år

Elsa (96N) og Gerda (120N) blev valgt

 

Valg af vurderingsudvalg for 1 år

Kasper (2NB) afgik og genopstillede ikke.

Jerry (105N) og Allan (2S) blev genvalg.

Kasper (2NB) forklarede, hvad vurderingsarbejdet indebar,

hvorefter Christopher (4N) meldte sig og blev valgt som vurderingsmand


Både Sten (137N) og Willy (124N) blev genvalgt som vandmænd

 

12* Fællesarbejde

Michael (5NB): Mht. fællesarbejdet, så kan ALLE være med. Det er kun én  gang hvert 4. år. Ofte kommer der også nogle, der tager deres børn med. Hvis man er ældre og ikke kan lave så meget, så skal der fx også laves mad. For det gode ved vores fællesarbejde er, at vi starter med kaffe og te og der er en lækker frokost til de flittige – og forfriskninger undervejs. Det er en super hyggelig dag og en rigtig god anledning til at lære dem at kende, som man ikke har fået snakket med endnu. Især for de nye er det en god mulighed for at møde mange fra de andre haver. Dem, der er trukket ud til at være med i år, kan man se på hjemmesiden. Kik også i kalenderen på hjemmesiden, hvor man kan se alt det der foregår i løbet af sæsonen. Husk – det er ikke bare en fornøjelse, det er også en pligt. Man er også meget velkommen til at være med, selv om man ikke er udtrukket. Der er heldigvis mange, der møder op hvert år, selv om de ikke er udtrukket. Det er vi rigtig glade for. Jo flere vi er, des sjovere er det også. I år faldt det sammen med opskrivningen til dem fra ventelistekøen, der gerne ville røre sig lidt, så fik vi en masse for hånden – ligesom vi plejer. Så vi ses lørdag den 15. juni kl. 10-16.

 

13* Festudvalg

Bjørn: ”Vi har ikke nedskrevet en decideret beretning. Sidste år var det især høstfesten som vi tog os af og i år bliver det jubilæumsfesten. Men er der andre, der har lyst til at stille op? Måske skal vi lave nye hverveopslag med genbrug af Lise Rønnebæks flotte opslag. Vi har sikret os, at der er penge at feste for – og det sikrer vi fortsat.

Rosa (30N) nævnte, at Thor gerne ville være med. Selv var Thor ikke til stede.

Beretningen blev afsluttet med en klapsalve.

 

14* Indkomne forslag


FORSLAG 1:

Forslag stillet af Steen (61N) om nedsættelse af havelejen?


Steen (61N): ”Jeg sendte forslaget ind før jeg havde set budgettet, så med det in mente er det nok ikke længere realistisk. Men måske skal bestyrelsen se på at få udgifter og indtægter til at passe bedre sammen. Jeg trækker forslaget tilbage.”


FORSLAG 2:

Forslag stillet af Kasper (2NB)

  1. punkt: om etablering af stenbelægning ved tipcontaineren/festskuret. Skal vi bruge penge på det?


Bjørn: ”Vores nuværende løsning er ikke tidssvarende. Det er en udskrivning. Der er allerede diverse anlægsarbejder, der er sat i værk. Mens vi stadig har luft i budgettet, giver det god mening at rykke på disse ting, der selvfølgelig koster, men på længere sigt vil det være rigtig godt.”


Stig. ”Det er et lovkrav i København kommune at der skal sorteret i 12 retninger. Den investering, der kommer, vil blive en værdi for haveforeningen. Derved overholder vi også lovkravet. Det er en værdi for haveforeningen vi skaber. Det er noget, der koster. Noget af det skal ind i budgettet for næste år. Jeg forslår at de store beløb kan blive lagt ind i budgettet for 2025.


Malou: ”Lige nu har vi penge. Sønderbro havde fx søgt pulje og fonde, så der er flere muligheder, men vi skal tænke os om og sørger for, at det kommer til at fungere i forhold til budgettet.”


Pia (48N): ”Hvor lang tid tager det haveforeningen at akkumulere penge?”


Bjørn: ”De penge, der kommer ind, er via havelejen. Vi har årligt 650.000 kr., og de faste udgifter er ca. 450.000. så hvis vi holder os til et regnskab, hvor der ikke bliver brugt særlig mange penge, så har vi 200.000 kr. årligt.


Lise (108N): ”Betaler vi bøde for ikke at sortere?”


Stig: ”Nej!”


Gerda (120N - intern revisor): ”Som udgangspunkt kan vi ikke tage det fra dette års budget, men vi lan jo sige at bestyrelsen arbejder videre og så kan vi se, hvordan vi kan finde ud af, hvordan det kan lade sig gøre.”


Stig: ”Generering af penge er afhængig af kontingenter. Vi har ikke sat lejen op gennem 10 år, og dertil har vi som forening afholdt den obligatoriske brandforsikring, som medlemmerne ellers selv skulle have betalt.”


Rosa (30N): ”Vi kan også sætte priserne lidt op til festerne. Man kan jo godt selv betale for pattegrisen, så der kunne komme overskud af den vej. Det vil jeg gerne tage med i festudvalget, hvis det er.”


Stig: ”Rent teknisk kan vi godt sætte et beløb ind i næste års budget, og fremføre pengene til i år, sådan så den budgetteres på næste års budget. Det kan lade sig gøre, men det er noget som generalforsamlingen skal godkende. Det er ikke ulovligt.”


Bjørn: ”Måske kan vi også finde beløb inden for vedligeholdelsen.”


Afstemning: 2 stemte imod, resten stemte for - og dermed blev forslaget vedtaget.

Bestyrelsen tager hånd om det.

 

Punkt 2: Fejlsikring i forbindelse med vurderingen. Kan vi sætte en bufferbeløb af til at hjælpe, når det sker, hvis vurderingsfolkene overser noget?


Stig: ”Hvis man finder en fejl på huset i forbindelse med den vurdering man har fået, så har vi allerede en forsikring, så vurderingsfolkene er allerede forsikret.”


Lisa (120N): ”Jeg er formand i en andelsforening og vi har 14 dages indsigelsesmulighed på fejl og mangler. Måske skulle vi indføre det samme. Det koster selvfølgelig ikke køber noget at anke i løbet af de første 14 dage, først derefter skal man selv betale for det. Det er bare et forlag.”


Stig: ”Ifølge vores vedtægter har vi allerede denne 14 dages indsigelsesperiode. Hvis man efter denne perioder ønsker at anke vurderingen, er det kredsen, der kommer ud og vurderer, men deres vurdering kan ikke ankes.”


Kasper: ”Man må heller ikke gå i gang med at ordne diverse på huset, for så kan det ikke ankes.”


Kasper trak forslaget tilbage.

 

Punkt 3: Indkøb af trailer som alle kan leje?


Kasper (2NB): ”Med det budget vi har, kan jeg godt se, at der ikke er så meget at gøre godt med.  Men ville du fx kunne køre for os, Hans? Kan vi leje din trailer for fx 100 kr?”


Hans (19N): ”Jeg har allerede kørt for flere gennem mange år, og det fortsætter jeg selvfølgelig med.”


Lise (108N): ”Alle har jo ikke bil.”


Bjørn: ”Der er jo et par stykker, der har en trailer parkeret, hvilket man egentlig ikke må, men det er kun godt, hvis man har en mulighed for at kunne få det kørt med. Måske kunne vi godt købe en trailer. Bestyrelsen kunne evt. arbejde med at lave en liste, som man kunne skrive sig på.”


Lise (43S): ”Hvor stort er behovet for en trailer?”


Stig: ”Det er ikke alt, man kan komme i storskraldcontaineren.”


Lisa (43S): ”Sjovt nok, kan folk godt få det ned i haven, så man kan vel også selv finde ud af at få det væk derfra.”

Afstemning: Der var flertal for ikke at anskaffe en trailer.


Punkt 4 hænger sammen med det næste forslag, så det slås sammen.


FORSLAG 3: Opstilling af foreningshus på lod  8NB  & strøm

Stillet af bestyrelsen.


Stig: ”Der er stillet spørgsmål om det overhovedet er lovligt at oprette en foreningshave? Det har vi fået svar på fra kredsen, og det må vi gerne, men det kræver en tilladelse fra Københavns kommune.”


Bjørn: ”Vi har en situation, hvor der bliver trukket strøm nede fra festudvalgets skur. Det er ikke en holdbar løsning. Som led i at få etableret en bedre løsning, kredser dette forslag om, hvordan vi kan få etableret en varig løsning for at få lagt strøm ind. Det er optakten til de to efterfølgende husforslag. Forslaget underbygger de aktiviteter, som vi ved, at mange medlemmer sætter stor pris på."


Lise (108N): ”Kommer vi til at bruge meget mere strøm i det hus vi så køber?”


Stig: ”Vores strømregnskab for i år er på 12.000 kr. for alt det vi bruger, så det spiller ingen større rolle. Hvis vi få en foreningshave, ville vi få mulighed for at trække strømmen ind til festteltet. Fx kunne der sættes en strømmåler på, så man selv betaler for det man bruger. I det mindste ville det hjælpe os ud af den nuværende situation. Strømmen vi bruger nu, bliver taget fra en ganske almindelig stikkontakt. Det er ikke holdbart i længden.”


Martin (53S): ”Hvorfor skal det være et strømhus med vinduer?”


Bjørn: ”Det er for at finde noget, der ligner et almindeligt kolonihavehus. Dette er et led i en længere diskussion, for der er mange i foreningen, der gør en stor indsats, og sørger for at teltdugen kommer af og på, og rigger til og fra klar til festerne. Det ville gøre alting lettere og være meget nemmere for dem, der tager det store slæb.”


Anne (45S): ”I har talt om mangel på penge. Har vi penge til det?”


Malou: ”Vi mangler ikke penge, vi brugte faktisk mindre sidste år, men på længere sigt er det ikke holdbart, så vi forsøger at sikre os fremadrettet. Fx skal vi på næste generalforsamling diskutere om vi skal have sat havelejen op. Vi mangler ikke noget nu, men det er noget vi må diskutere på næste generalforsamling.”


Benedicte (32N): ”Det er vigtigt, at der er noget strøm i teltet, der er lovligt. Det andet er for usikkert - og for farligt.”


Lisa (120N): ”Hvor lang tid forventer I, at det vil tage at få en godkendelse fra kommunen?”


Bjørn: ”Det bliver nok ikke i løbet af denne sæson, men vi arbejder videre frem på det.”


Stig: ”Det tager mellem 3-6 måneder at få en tilladelse fra kommunen.”


Lis (27N): ”Var det ikke en ide at lægges strøm ind allerede nu – og så søge bagefter?”


Stig: ”Vi kan ikke bare sætte strømmen åbent op, så kan alle og enhver tage strøm derfra. Vi er nødt til at have det låst inde.”


Bjørn: ”Det kan man godt, men det vil være penge man skal bruge igen, og det vil kun være en midlertidig løsning.”


Åse (127N): ”Hvis vi forvejen skal have hus, kan vi så også få et toilet?”


Stig: ”Det må vi simpelthen ikke. Det er ikke gennemførligt.”


Michael (3NB): ”På sidste generalforsamling talte vi om en container som vi kunne købe billigere og fjerne igen let. Hvad skal huset facilitere – er det til hygge eller opbevaring?”


Stig: ”Containere er faktisk ikke lovlige i haveforeningen. Tanken var at skabe noget til medlemmerne, for at tilgå dem, der holder fest og festudvalget at skabe en værdi for haveforeningen. Ikke kun ren opbevaring.”


Afstemning: Stort flertal stemte for at bestyrelsen arbejder videre med sagen.


FORSLAG 4: om forskønnende beplantning af området omkring fællesplæne og festtelt. 

Stillet af bestyrelsen.


Bjørn: ”Det er et forsøg på at imødegå et forslag fra sidste generalforsamling.”


Stort flertal stemte for

 

15* Orientering fra Michael Svennevig

"Sidste år begyndte vi at gøre noget ekstra ud af haveudlejningsdagene, og det fortsætter vi med i år, så er er morgenmad og også tit musik til haveudlejningen i den kommende sæson. Det er der også til vores to loppemarkeder, hvor vi også har haft inviteret kunsthåndværkere, og der har også været en historiefortæller.  Der er den store musikfest, som Dorrit & Sandy er med til at organisere, hvor vi allerede har booket vores skønne lydmand, Christian til at være med til sommer. Der er også jubilæumsfesten og festivalen. Jeg kan ikke love at vi får Jytte Abildstrøm med i år. Jytte fylder 90 på næste mandag, og når man når op i den alder, så er det ikke længere en selvfølge, men ellers kommer der stadig en masse andre kunstnere, så der er en masse at frem til i den kommende festival. I kan godt begynde at glæde jer!"

 

*16 Eventuelt

Marianne (29N): ”Jeg vil gerne appellere til dem, der holder private fester i teltet: Det er ikke sjovt at bassen kører i det uendelige. Det skal helst ikke blive Orange Scene.”


Bjørn: ”Der er sket et skred, hvor man som alment medlem ikke føler sig velkomne til de private arrangementer i teltet, og hvad det angår, kunne vi godt finde på at skærpe retningslinjerne yderligere og at gøre det til en klausul, at der også skal være offentlig adgang. Man skal kunne føle sig velkommen til fester i haveforeningens festtelt. Folk skal vise hensyn.”


Poul (149N): ”Hvem som helst kan låne teltet frit. Var det ikke rimeligt at indkræve et honorar for at låne det?”


Bjørn: ”En tømning af septiktanken belaster fællesbudget, så måske skal vi tage penge for at låne fællesteltet ud. Eller i hvert fald et depositum. Lad os tage det med på næste bestyrelsesmøde.”


Poul (dirigenten) takkede for god ro og orden.

 

 

                                               Referent: Michael Svennevig. Referat færdiggjort den 19.3.2024


Se det underskrevne referat her.