H/F Prøvestenen

Standardside

H/F PRØVESTENEN

SÅ* SKETE DET..... DESVÆRRE.

Skanska er nu gået ind i et samarbejde med Kbh. Kommune omkring Kløvermarken og Kløverparken og vil derfor oprense hele Kløverparken, således at området kan bruges til beboelse. En kopi af orientering fra

Kbh. Kommune vedlægges, og der henvises også til Amagerbladet nr. 7 af 12.02.08 side 8.

Der er aftalt møde med Skanska 25. eller 26. f eb. 08 samt med Kbh. Kommune 28.feb.08, således at vi

alle kan få de sidste nyheder på generalforsamlingen. I møderne deltager såvel Preben Jacobsen fra

Kolonihaveforbundet, Knud Sebens fra Kreds I som Nils Tornbo fra H/F.

Vi deltog sammen med Skanska og Kbh. Kommune i en rundgang og orientering, og man må sige, at der

var en god og positiv stemning omkring problemerne.

I vil selvfølgelig blive løbende orienteret bl.a. ved opslag, og vi skal selvfølgelig have den enkeltes

indstilling til genhusning. Alle har på nuværende tidspunkt sagt ja, men der er jo ingen pligt til at flytte

med. Men området skal på et tidspunkt forlades af ALLE

Bestyrelsen vil inden sæsonstart tage stilling til, hvordan evt. ledige haver skal disponeres. Det

var den dramatiske slutning på en normal, men våd sæson.

Alle haver har været udlejet. Vor venteliste er stadig lukket, og det vil den stadig være indtil vi kan

overskue, hvor mange haver vi får til rådighed , og hvor mange der vil flytte med.

Regnskab for Festudvalg og Børnekasse vedlægges til orientering.

Fra Festudvalget meddeles, at Set. Hansfest. Sommerfest og fodbold mod Højen var succes, mens

Høstfest og børnetur blev aflyst p.g.a. manglende tilslutning.

Foreningsregnskabet udleveres umiddelbart inden generalforsamlingen i.h.t. §15 i vedtægterne.

Redigering og tilretning af vore vedtægter er udsat, til vor situation er afklaret, men såvel nuværende

vedtægter og ordensregler er stadig gældende for pasning af haven og optræden i have