H/F Prøvestenen

Standardside

H/F PRØVESTENEN.

Så oprandt tidspunktet, da Operahuset var ved at være færdigt. I den forbindelse fik Vej & Park

ekstraordinært bevilget 12 mill. Kr. til at opgradere vejen fra Vermlandsgade ud til Operaen, da det er den

eneste vej dertil for privattrafik.

På et møde med Vej & Park inden projektets start var der ingen grænser for den venlighed, der blev vist, og

evt. småskader i forbindelse med vejarbejdet var ”pice of cake”, alt ville blive ordnet.

Nu mangler man blot at lægge ”slidlag” på, når det bliver forår. Vi gjorde derfor opmærksom på, at man

havde benyttet vejen ned til vor forening til parkerings- og vendeplads for store lastbiler og gravemaskiner,

og at vejen derfor var livsfarlig for vore medlemmer, men at vi regnede med, at man benyttede lejligheden i

foråret til at smide en klat asfalt på.

Så fik piben en anden lyd.

Dels nægtede man overhovedet at have benyttet vejen. Det måtte vi da bevise med billeder m.m. Dels fandt

man ud af at vejen er privat. Al venligheden fra starten er pist væk.

Vi har imidlertid ikke opgivet, men sat Kreds I på sagen, men finder det utroligt med alle de milliarder, der er

brugt på det samlede projekt, at vi skal stå med ”sorteper”. Måske kunne man gøre opmærksom på miseren

til Mærsk, eller som en sagde ””vi kan jo alle stå på Kløvermarksvej/Forlandet og tale om det”. Det må man

dog fraråde, for det er jo forbudt. Men udviklingen vil blive fulgt tæt.

Vore gangstier er nu så nedslidte, at vandrørene ligger frit. Vi har derfor bestilt Stabilgrus til at afhjælpe

problemet, og vi håber selvfølgelig på en rask indsats fra beboerne, ligesom vi forventer at alle hækkene vil

blive klippet ind, så det bliver muligt at passere uden gener.

Vor festplads er nu færdig og ligner med lidt god vilje en trelænget gård. Vi håber, at alle vil benytte pladsen,

så vi igen kan få gang i det sociale liv, der hører til en haveforening.

I den forbindelse har bl.a. have nr. 005 Hans Arentsen udtrykt ønske om, at vi tager initiativ til at holde fælles

røg-og øl(sprut)fri møder.

Vi vil derfor stille den lille(gamle) skurvogn til rådighed foreløbig hver onsdag fra 1600 til 1900. Her kan de

interesserede mødes røg-og ølfrit over en kop kaffe eller en vand og udveksle erfaringer, planter , eller hvad

der nu må være behov for.

For Festudvalget var sæsonen under gennemsnit. Børneturen blev aflyst p.g.a. manglende tilmeldinger.

Høstfesten var ved at gå samme vej, men blev reddet på målstregen. Det samme var tilfældet med Sct.

Hansfesten. Fodbold mod Højen endte efter lang lang tillægstid fra dommerens side uafgjort. Vi førte ellers

med en pind, men det var måske godt, at Højen scorede i overtiden, ellers havde de vel spillet endnu.

Som det fremgår af ovenstående, er der for mange, der gemmer sig i haverne. Kom nu op og spil på duerne

og mød dine havefæller.

Formanden for Festudvalget har besluttet at stoppe med udgangen af 2004, og vi benytter lejligheden tilat

takke ham for lang og tro tjeneste.

Der er aftalt følgende datoer for 2005:

Sct. Hans 24.06.05

Høstfest 03.09.05

Øvrige datoer vil følge fra det ny Festudvalg.

Kreds I besluttede at aflyse det planlagte vurderingskursus, da man ikke fandt materialet godt nok. Nyt

materiale er nu udarbejdet, og der er fastsat teorikursus: ……2

Onsdag den 16.marts 2005

Kl.1700

Lyrskovsgade 4,3

(Vesterbros Kulturhus)

Den maximale vurderingspris for nyttehavehuse er fastsat til

kr. 7.936,00.

Vore toiletter er blevet malet og vil få ny gulvbelægning inden sæsonstart. Behandl dem som det

derhjemme(ja, tør man nu skrive det).

Som nævnt i sidste beretning ville vi forhandle om forskellige tiltag med Skanska, men det er ikke rigtig gået i

gang endnu. Der er mange ”tæer”, man skal være forsigtig med at træde på.

På Bryggen er der et nyt initiativ for at skaffe nyttehaver. Desværre er det bl.a. vores evt. jord på fælleden,

man har kig på, og politikerne svinger som sædvanlig med arme og ben og lover guld og grønne skove. Der

er nu i Bryggeavisen en overskrift:

”Kampen om jorden”.

Man kunne tænke sig , at det var ”det ny initiativ”

og kommunen, der kæmper. Det er det ikke. Det er os, de kæmper imod.

Embedsmændene i kommunen er dog fornuftige, og de tidligere aftaler ligger fast….endnu. Her er Kreds I i

øvrigt også med ind over, men vi vil gerne ud af disse ”klemmer”.

Den blå standardkontrakt er nu underskrevet af alle på nær ca 10 stk. Vi gør opmærksom på, at for at få

fornyet sit lejemål for 2005, skal kontrakten være underskrevet.

Regnskab for Børnekassen og Festudvalget er medsendt til orientering.

Endelig havde vi til Præmiefesten i oktober følgende, der tog 1. præmie:

Have nr. 040 Ole Svendsen

Have nr. 118 Emili Hansen & Sanne Jensen

Have nr. 128 Mie & Karen Bøgedal

Have nr. 162 Y. Jensen & Randi Schmidt

Have nr. 200 Fritz & Inge Terkildsen

HJERTELIG TILLYKKE

Vi ønsker jer alle en god sommer og en god havesæson.

Bestyrelsen.

GLÆD JER SELV OG NABOEN

HOLD HAVEN I GOD STAND

!!!!HUSK!!!!OPSLAGSTAVLEN!!!!HUSK!!!!