REFERAT FOR N/F PRØVESTENENS GENERALFORSAMLING.

FOR ÅRET 2022.

MARTS 2022 KL. 11.00

CHRISTIANSHAVNS BEBOERHUS

DRONNINGENSGADE 34

1420 KØBENHAVN K.

 

Stemmeberettigede fremmødte: 35

                     

1*  Valg af dirigent.

Poul Storm blev valgt som dirigent - og kunne konstatere at indkaldelsen til GF var sket rettidigt.


2*  Valg af referent.

Michael Svennevig blev valgt.


3*  Valg af 3 stemmetællere

Pernille, 102 N + Elsa, 96 N + Lisa, 120 N


4*  Bestyrelsens beretning v/Stig Bundgaard

Inden vi går i gang med beretningen, vil jeg bede de tilstedeværende om at rejse sig og holde et minuts stilhed for de medlemmer, der er bortgået siden sidste generalforsamling, men også mindes tidligere bortgåede medlemmer, eller andre man har mistet i årets løb.

Denne beretning er lidt atypisk, som de fleste efterhånden ved, skete der i starten 2022 forhold i mit privatliv der gjorde, at jeg ikke har deltaget 100 % i alle de begivenheder der er foregået i haveforeningen, startende med at jeg var i Holland på arbejdstur ved flaghejsningen sidste  år, hvilket gav resten af bestyrelsen nogle udfordringer, men også nogle muligheder, udfordringer som kunne være både belærende eller skræmmende, men også mulighed for at prøve gamle og nye tiltag sammen og det vil denne beretning faktisk bære præg af, da den er skrevet at flere bestyrelsesmedlemmer.

At køre en haveforening som vores, er ikke bare ligetil, der er meget man hele tiden skal tage stilling til, det er næsten som at styre et forretningsforetagende, der skal tages stilling til alt lige fra toiletpapir til administrative og personlige forhold for haveforeningen og medlemmerne.

Det kan være svært nok for selv et garvet bestyrelsesmedlem at holde tungen lige i munden i foreningsarbejdet, der er virkelig mange love og regler og en hel masse uskrevne regler, der skal overholdes og ingen alene er bedre end den til enhver tid siddende bestyrelse, men at blive kastet ud i problemerne på den måde som denne bestyrelse gjorde det, viste hvor svært det er, men denne bestyrelse, alle lige fra kassereren, næstformanden og ned til nyeste suppleant påtog sig opgaverne og satte barren højt allerede fra starten og pokker om de ikke levede op til deres egne mål, der var og er selvfølgelig altid nogle knaster man må slås med, dem løser man sammen og de gjorde det sgu, det var en fornøjelse at mærke, at den samlede bestyrelse i den grad lettede formandens arbejde. Jeg synes faktisk, at de har gjort det så godt, at jeg vil bede den samlede generalforsamling sammen med mig rejse sig op og give dem et hurraråb, de har fortjent det.

Der er skrevet meget i dagspressen og i fjernsynet i den senere tid om et stigende problem, nemlig forurening med pfas, pfas er blevet et stort kildent punkt, da det åbenbart forekommer særligt på forurenede grunde, desværre skrives der om at det endda stortrives på tidligere lossepladser, der hvor man ofte lægger kolonihaveforeninger og hvad betyder det så for os, jo vi ligger jo lige netop på en forurenet grund på en tidligere losseplads, så derfor er der fra bestyrelsen rettet henvendelse til kolonihaveforbundets kreds 1, den kreds vi tilhører, der har rejst spørgsmålet over for forretningsudvalget i forbundet, som er gået i gang med at finde ud af hvad der er op og ned i dette spørgsmål, ikke mindst Københavns kommune tekniske forvaltning, om hvordan kolonihavefolket er stillet, vi venter spændt på nyt og når der kommer noget, vil det selvfølgelig blive meldt ud til medlemmerne, den største bekymring er om det er gået i ”vores grundvand”, der er allerede steder i dk, hvor man er begyndt at rense drikkevandet på nye måder, men tro mig, vi følger udviklingen spændt.

Men ingen beretning uden også et par sure opstød, løftede pegefingre eller medlemshenvendelser, vi kan kalde det hvad som helst. Det nye fælleshus fik en forrygende start og er blevet brugt flittigt og det var det der var meningen og når mange bruger huset så vil der også altid ske ting og sager, det har været glæde for medlemmerne, at der i fælleshuset var tallerkener og bestik når man afholdt en eller anden familieevent, men hvor der på denne tid sidste år lå bestik til 35 personer, så er bestikskufferne nu desværre gabende tomme, det er kedeligt nu her hvor vi skal til at starte en ny sæson op, så et lille hip til medlemmerne om at kigge efter om man skulle have fået noget med fra huset ved en fejltagelse og få det tilbage til næste fest og når man alligevel kigger efter bestik, så kunne man måske også lige kigge efter den halvdel af kaffe/the krus og tallerkener der mangler på hylderne, selvfølgelig kan det ske at man får smadret et krus eller tallerken, men stil det så bestyrelsen kan se det, eller fortæl dem det så det kan blive erstattet, på forhånd tak.

Desværre har forskellige bestyrelsesmedlemmer oplevet, særligt her i vintersæsonen at komme ud til haveforeningen og opleve, at døren til fælleshuset står på vid gab uden at der er nogen der bruger huset, det er ikke ok, for det første har der været svag varme på for at huset i vinter for at ikke skulle lide skade, men også de ting huset indeholder, det er bare en ærgerlig måde at miste tingene på, så husk at lukke og låse huset efter brug.

Bestyrelsens kontortid er fra starten af sæsonen flyttet til mandag kl. 17-18. Det vil give bestyrelsen mulighed for også at holde weekendfri. Dog vil havebytning stadig ske sidste søndag i måneden og haveudlejning stadig ske første søndag i måneden, begge gange kl. 10.00, dog ikke i maj måned, hvor der første søndag altid er standerhejsning.

Der vil fra starten af sæsonen blive pålagt et gebyr på vurderinger af kolonihavehuse på kr. 1.200, grunden er det store arbejde, der ligger i selve vurderingerne, men også det arbejde med at udfylde rapporterne og sende dem ud.

Når et havehus skal sælges, henvender man sig til bestyrelsen, gerne online og beder om en opsigelsesblanket, den tilsendes og sendes retur i underskrevet stand, med oplysning fra hvornår haven opsiges, når haven opsiges, skal havehuset være tømt og klar til vurdering, dels for at gøre det nemmere for medlemmerne, men også for vurderingsholdet, så de ikke skal rende forgæves flere gange. Husk at når husene skal vurderes, er i mere end velkomne til at overvære selve vurderingen og evt. Svare på eventuelle opklarende spørgsmål, og når ens have er vurderet, må man ikke fjerne f.eks. Planter, der er udarbejdet en vejledning ved opsigelse.

Så kommer den del af beretningen som medlemmer af bestyrelsen selv har skrevet.


Årets gang i HF Prøvestenen, 2022


STANDERHEJSNING og INDVIELSE AF NYT FÆLLESHUS i maj.

Med over 60 fremmødte. Bjørn holdt flagtalen inden vi sang "Der er et yndigt land" & "Noget om helte" akkompagneret af Dorrit & Sandy på guitar & sang, før bestyrelsen var vært for morgenmad i teltet + en lille én. Ved 13-tiden gjaldt det indvielsen af det nye fælleshus, hvor der også blev sunget, før der uddeltes præmier til dem, der havde medvirket i fotokonkurrencen DE BEDSTE HAVEFOTOS. Resultatet, i form af tre billedtavler, var blevet indrammet og ophængt i fælleshuset. Michael holdt tale, før musikken fortsatte på vores nye træterrasse uden for fælleshuset. Dorrit & Sandy spillede. Der serveredes kaffe, te og en masse kager. Der var også mulighed for at smøre sig en rundtenom for dem, der i mellemtiden var blevet sultne.


MAD & MUSIK i maj

I 2019 var der 4 Prøvesten´ere, der dannede Spiseklubben PRØVEN, og de inviterede igen på mad ved et arrangement i det nye fælleshus med løgsuppe og hjemmebagte boller. Der var 25, der velfornøjede spiste med (inklusive gæster fra Sønderbro og Nokken). Bagefter var der 2 guitarer, trommer og saxofon samt en gæstesolist fra Nokken. Det var en dejlig aften, men de fleste husker alligevel nok bedst, da en prøvestener tømte latrin ned i septiktanken lige ved siden af bordopdækningen på terrassen. Lige pludselig var der en masse, der ville ind og hjælpe med oprydningen inde i huset. Så tak for det!


HF PRØVESTENENS GYLDNE PRIS 2022 - gennem hele sæsonen

"Du har vundet HF PRØVESTENENS GYLDNE PRIS 2022 for uopfordret og frivilligt at have udført en god gerning for vores haveforening. Det vil vi gerne sige dig tak for med dette bevis…" Tak til Lise for at have kreeret prisbevisets flotte illustration. Prisen blev i sæsonens løb uddelt hele 5 gange. Tillykke til Kasper, Allan, Steen, Willy & Else – og Sif. De har alle modtaget de af bestyrelsen underskrevne prisbeviser sammen med en blomst/sommerfuglebusk som tak for deres gode indsats for haveforeningen og ikke mindst fællesskabet.


FÆLLESARBEJDE - i juni

Utroligt, hvad der blev ordnet i år. Der blev nedsat flere grupper, der oksede derudad. Vi indgik fra morgenstunden et væddemål om, hvor mange der mon ville dukke op? Annette vandt den først etapesejr ved at gætte rigtigt, da hun gættede på der ville være 22 kl. 10, mens Jonathan vandt 2. etape ved at gætte, at vi ville blive 26. Senere kom der også et par flere, så vi endte med at være lige knap 30 stk. Dejligt også med de nye, der dukkede op. Festudvalgets skur blev tømt, malet (både indvendigt og udvendigt) og gjort rigtig lækkert. Træbevoksningerne langs Kardinalgangen blev beskåret og studset. Alle faste træbænke og borde blev slebet og olieret. Toiletbygninger blev malet og taget blev ”gødsket”. Det var en fornøjelse at opleve den glæde og virkelyst, der lå bag det hele. Det er noget, der giver fællesskab.


LOPPEMARKEDER - i juni & juli

Begge meget velbesøgte både med vore egne folk og udstillere, men også udefra. Første gang var det ikke bare på festpladsen, men også i to haver i Nord. Anden gang var det på Hans´ initiativ. Begge gange var der gratis kaffe, the og morgenmad fra morgenstunden. Resten af dagen serverede Susanne panini og falafler. Der var historiefortælling, besøg fra Amager Fælleds Venner, gæsteudstillere fra både De byøkologiske haver, Nokken og Sønderbro, busseronner, glaskunsthåndværker - og vi afsluttede med musik med Dorrit & Sandy, Ole på sax, Sophus på melodica/guitar og Michael på percussion.


FODBOLDKAMP i juli

Årets fodboldkamp mellem Prøvestenen og Sønderbro endte 9-3 til Sønderbro. Men bare vent, vi er klar til revanche igen næste år!


MUSIKFEST i juli

MUSIKFESTEN var en lige så stor succes i år, som sidste år.” Vores musikfester er simpelthen årets bedste!" som én sagde til festen. Tak for al den skønne musik - og til alle de herlige musikere, der var strømmet til fra nær og fjern. Ikke mindst til Christian, der fik det til at lyde så godt og til Dorrit & Sandy, der fik musikalske gæster til at komme fra nær og fjern - og til Jimmie fra Nokken, som vi havde lejet det gode udstyr af. Der er mange flere at takke efter en så stor fest. Det kunne være Klaus, der havde sørget for fliserne inde i teltet. Eller Susanne, der havde hjulpet med at sætte op om formiddagen og som delte små frikadeller ud som godnat-snack. Eller Kamilla, der holdt sin 26-års fødselsdag i nabohaven og efterlod to kager til os. Eller Pernille, der stod i baren. Eller Bjørn, der havde sørget for thaisuppen, og som havde købt ind sammen med Malou og Michael. Når alting lykkedes så godt, skyldes det, at vi er så gode til at hjælpes med det hele. Det skal vi være stolte af. Men størst tak skylder vi modtagerne af Prøvestens Prisen nr. 4, der gik til Willy & Else, der også stod i baren, men som på eget initiativ trådte til, købte ind, serverede pølser og drikkelse i baren, og som sørgede for, at der var så flot i teltet og organiserede det hele derinde, mens musikken triumferede udenfor. Tillykke med den velfortjente pris! Hvor er det skønt, I er der til at få det hele til at glide!  Utroligt, at det kunne lade sig gøre med åben scene fra kl. 14-24!


HAVEBAL i juli

Overraskende at det kan lade sig gøre at improvisere en så flot fest med kagemænd og kagekoner, te og kaffe, sommerdrinks og Gazpacho (kold spansk tomatsuppe) og nybagte boller samt musik med Dorrit & Sandy - og meget mere.  Vi serverede kolde Pina Colades omkring poolen!! Alle var velkomne til indvielsen af vores nye flisebelagte festtelt. Der var mange at takke efter en så stor fest. Klaus havde lagt fliserne inde i teltet. Kasper fik på ingen tid sat ryglæn på vores nye lounge-område i teltet. Dorrit & Sandy for musikken. Det blev en så sjov, spontan fest.


FESTIVAL i august

For 6. år i Prøvestenen – og igen over hele to dage. Opvarmningen om fredagen var med blomsterworkshop og efterfølgende blomsterkoncert i teltet. Prøvestenens blomster spillede op til koncert dirigeret af italienske Zigola. Det var en øjenåbner! Dagen efter, til festivalåbningen, var det Jytte Abildstrøm og 25 andre kunstnere, der spillede og sang, fortalte, tegnede og sørgede for endnu en skøn festival, der i år handlede om FORVANDLING. Lena fra Nokken sørgede for kaffe & kager. Som altid meget velbesøgt og en anledning til at mødes med folk fra nær og fjern – og gå inspireret derfra.


HØSTFEST - i september

Stor succes med HØSTFEST for både børn og voksne. Tak til Malou og FESTUDVALGET. Endnu én af mange fester. Vi er gode til dét der. Denne gang også med en masse børn. Tak til alle dem, der havde tilmeldt sig som BAR-VAGT eller Gæste-DJ til HØSTFESTEN. Der var væsentlig flere, der ville stå i baren, end der var pladevendere, men der blev vendt plader og danset til den lyse morgen – det sluttede først med morgenmaden ved 9-tiden.


SÆSONAFSLUTNING - i oktober

For fuld musik! Vi sang flaget ned akkompagneret af Dorrit & Sandy på guitar og sang også "Noget om helte". Efter formandens tale blev der spist 80 hjemmebagte nøddeboller og fortæret 20 liter tomatsuppe. Vi skålede og takkede hinanden for endnu en dejlig havesæson, før vi sluttede med mere sang og musik. Ole havde saxofonen med, og vi fik også besøg af Jens på guitar og Sophus på melodica/guitar. Michael trommede til. Kathrine gav også et nummer. Sif og Malou stod for børneaktiviteterne – stenmaling og kastanjedyr. Efter en forrygende sæson var stemningen ikke til at tage fejl af, men det var lige under overfladen... dét vi ikke ville tale om. For hvordan skulle vi overhovedet undvære hinanden og fællesskabet til det igen blev forår?


Spørgsmål til beretningen:

Lisa, 120N: Ang.  bestyrelsens nye kontoråbningstid mandag kl. 17-18, kunne det i stedet være fra kl. 18-19, så det var muligt at nå det efter arbejde?

Stig: Desuden kan man altid maile til os, hvis der skulle være noget.

Bjørn: Det er for at undgå at bestyrelsen skal bruge en søndag, og ud for en forestilling om at de fleste vil kunne nå det efter arbejdstid.

Beretningen blev godkendt med applaus.


5*  Årsregnskab med evt. revisorberetning v/ Bjørn W. Knudsen

Bjørn: Der er desværre et par fejl i det udsendte regnskab og budget. Der er budgetteret med 7.000 kr. i forsikringer, men der skulle have stået 107.000 kr. Desuden er der måske nogle, der har bemærket at der i regnskabet for 2022 er bogført et beløb på 184.021 kr.  under vedligeholdelse, Der er kommet en nye regnskabsassistent i Kolonihaveforbundet, en tilkøbsydelse som vi betaler 72.000 kr. for om året, og hun skal selvfølgelig lige ind i sagerne. Fx er tømningen af septiktanken sat under vedligeholdelse, det er alene 85.000 kr., der kan trækkes fra der. Der er stadig et højt beløb på ca. 100.000 kr., der er gået 40.000 til etablering af ny terrasse ved fælleshuset og der er brugt 20-30.000 på fliselægningen i festteltet. Så det minder mere om det vi tidligere har brugt til vedligeholdelse. Det samme gør sig gældende på posten med renovationen, der er flere ting der i stedet er lagt under vedligeholdelsen. I stedet for at komme ud med et plus på 22.000 kr. ender vi på et minus på 78.000 (det skal understreges, at det ikke er de faktiske beløb, men kun det, der er budgetteret).  Det er trods alt væsentligt mindre beløb end de foregående år. Under henlæggelser, står at vi stadig lægger penge til side til fælleshuset, men det er blevet justeret siden, for det gør vi naturligvis ikke. I stedet har vi et el-projekt som vi skal have penge til side til, men det kan vi komme tilbage til senere.

Der er generelt stigende udgifter, og det har vi forsøgt at tage højde for.

Vi har en egenkapital på 450.702 kr. Vi har sat tallene lige lovligt optimistisk, så højst sandsynligt kommer det nok til at gå lige op. Det er klart, at hvis vi gennem en længere årrække høvler af egenkapitalen, så kan vi blive nødt til på længere sigt at lade havelejen stige. Det er den eneste indtægtskilde vi har.

Hans, 19N: På ventelisten er der kommet 3 nye på siden sidste år. Hvordan kan det lade sig gøre, når ventelisten er lukket?

Stig: Det er lykkedes at få folk til at betale deres ventelistegebyr, så derfor fortsætter de på listen.

Bjørn: Man kan selvfølgelig altid diskutere, hvor large man skal være, når det gælder betalingerne. Det gælder også medlemmernes indbetaling af den årlige husleje, og det blev også bemærket ved den interne revision. Der er stadig mange, der ikke får betalt. Det er en stor hjælp for os, hvis man tilmelder sig betalingsservice!

Hans, 19 N: 69.890 kr. til diverse indtægter? Hvad dækker det over?

Bjørn: Det kan være vandafgiftspenge eller andet. Det skal jeg skal nok undersøge.

Stig. I stedet for Pia er det nu Majbrit, der sidder med vores regnskab, men da hun er ny, sker der selvfølgelig nogle forskydninger. Vi skal lære af det her.

Bjørn: De ting som vi ikke selv har fået øje på, er der gjort opmærksom på ved den interne revision, så det viser faktisk at systemet virker.

Hans, 19N: Udgiften til bestyrelsesmøder er sat til 14.688 – hvad dækker det?

Stig: Du var selv med til på GF sidste år at nedstemme at bestyrelsen kunne få honorar. I stedet tager vi ud og spiser sammen med de interne revisorer og vurderingsfolkene – altså dem, der udfører frivilligt, ulønnet arbejde for haveforeningen. Det er prisen for ikke at få honorar. Vi er ikke så fattige, at vi ikke kan honoreres med en middag til dem, der laver frivilligt arbejde.

Hans, 19N: Jubilæer? Hvilke jubilæer er der tale om. Der er sat 9.125 kr af?

Bjørn: Jeg kan ikke sige det med sikkerhed, men det er blandt andet til bårebuketter, når medlemmer begraves.

Elsa, 96 N: Jeg har siddet som eksterne revisor. Det er svært helt nøjagtigt at sige, hvad hvert beløb er gået til. Det er svært at lave et fuldstændigt udspecificeret regnskab.  Men hvorfor er jordlejen steget med 40.000 kr.? Det er da meget.

Stig: Det er en udgift, som vi ikke er herre over. Det er inde på Københavns Rådhus, det besluttes. Igen i år får vi penge tilbage for spildevandsafgiften, for vi udleder ikke spildevand. I år er det ca. 20.000 kr. vi har fået tilbage. Vandet er blevet dyrt, men vi har vores egen septiktank, så der er ingen retfærdighed i, at vi skal betale spildevandsafgift.

Ann, 45 S: Jeg synes, at vi skal godkende regnskabet, men med en opfordring til kolonihaveforbundets regnskabsassistent om at regnskabet fremover skal være mere gennemskueligt.

Bjørn: Jeg er enig i kritikken. Vi vil sørge for at få svar på de rejste spørgsmål, og det bliver lagt ud i referatet for det næste bestyrelsesmøde, der kommer på hjemmesiden og bliver ophængt i vore udhængsskabe.

Stig: Det har været svært at lave regnskabet, da der er kommet nye firmaer på banen og fx renovationen steget til det tredobbelte. Før gav ca. 38.000 kr årligt, men nu betaler i ca.  1000.000 kr. Vi vil indhente andre tilbud, for at prøve at få beløbet ned, men generelt er der nye priser på området. I det fremtidige regnskab vil der være en post, der udelukkende går på tømning af septiktanken. Fremover vil vi udspecificere det, så vi får et bedre overblik over, hvad vi bruger – og på hvad.

Før regnskabet blev godkendt, blev det understreget, at det skete med en påtegnelse til kolonihaveforbundets regnskabskyndige om at være mere omhyggelig i udarbejdelsen af regnskabet, så det bliver mere transparent fremover.

 

6*  Budget v/ Bjørn W. Knudsen

Der var ingen spørgsmål eller kommentarer til budgettet.

Budgettet blev godkendt med applaus.

Stig: Måske skulle vi invitere forbundets regnskabskyndige til selv at fremlægge regnskab/budget fremover? Men det er selvfølgelig noget vi skal betale for. Men det er en mulighed vi vil benytte os af fremover.


7*  Valg af kasserer.

 Bjørn W. Knudsen afgår efter tur, og modtager ikke genvalg som kasserer.

 Bestyrelsen foreslog Malou som ny kasserer og Malou blev valgt som kasserer for 2 år.


8*  Valg af bestyrelsesmedlemmer.

 Bjørn V. Knudsen modtager genvalg til bestyrelsen, vælges for 2 år.

Pga. bestyrelsens foreslåede interne rokade, kan Bjørn fortsætte på Malous plads i bestyrelsen og er valgt for 2 år.


9*  Valg af suppleanter.

Jerry Besa afgår efter tur, Jerry modtager genvalg

Jerry er genvalgt for 1 år (Jerry var fraværende, men har meddelt bestyrelsen skriftligt at han genopstiller)

Anne Gøtterup afgår efter tur, Anne modtager ikke genvalg

Hans, 19N og Ulrik, 125N, stillede op som kandidater til den ledige suppleant-post. (Også Allan ønskede at stille op, men da der ikke kan være mere end én fra vurderingsudvalget repræsenteret i bestyrelsen, for at sikre en ligelig repræsentation, kunne det ikke lade sig gøre).


Præsentation:

Hans, 19 N: ”Jeg hedder Hans og har have 19N, og er i haven hver formiddag, hvor jeg går rundt og kigger, hvis der er nogen, der ønsker det - og hvis der er flere som ønsker at jeg også holder øje med deres haver, så gør jeg det gerne.”

Ulrich, 125 N: ”Jeg hedder Ulrich og er i 125 N. Jeg har også været mange år i foreningen. Jeg synes, at det er et rart sted at være og det synes jeg, at det skal fortsætte med at være, så det vil jeg gerne være med til at sørge for.”


Stemmeoptælling:

Hans, 19 N:  7 stemmer

Ulrich, 125 N: 26 stemmer

1 ugyldig.

1 blank stemme

Dermed blev Ulrich valgt som suppleant til den nye bestyrelse.


10*  Valg af revisorer.

Revisor Anne Marie (Rie) Broager afgår efter tur.

Revisor Gerda Bilde afgår efter tur.

Begge genopstillede og modtog genvalg på 1 år - og blev valgt med applaus.


11*  Valg af vurderingsudvalg.

Kasper Gøtterup afgår efter tur, Kasper modtager genvalg på 1 år.

Jerry Besa afgår efter tur, Jerry modtager genvalg, vælges for 1 år.

Allan Christiansen afgår efter tur, Allan modtager genvalg, vælges for 1.

Alle tre blev genvalgt med applaus.


12*  Fællesarbejde.

Bjørn: Det er lørdag den 17. juni i år. Sidste var der en meget fin opbakning. På sidste generalforsamling talte vi om, at der ikke skulle være straf (fx en bøde) for at udeblive, men det skal jo også administreres, så det forslag faldt. Så vi tilskynder til at man møder op, ud fra devisen om, at alle kan bidrage på hver deres måde.

Stig: Ifølge vores vedtægter har man pligt til at medvirke, det er ikke frivilligt. Kardinalgangen skal fortsat studses på begge sider og vores egne grønne områder også skal vedligeholdes. Der er meget arbejde at tage fat i. Sidste år fik vi fx gødsket vore toiletbygningers tage. Toiletterne skal også vedligeholdes. Der skal males både udvendig og indvendig.

Ann, 45 S: Planterne på stien, der vender ud mod Artillerivej, vokser så langt ud over cykelstien, så jeg får dem i hovedet, når jeg cykler forbi.

Stig: Det tager vi ad notam.

Tine, 65 N: Hvem er det i år, der bliver indkaldt?

Michal, 5 NB: Det er 50 nye hvert år, der bliver indkaldt, sådan så man indkaldes hver 4. år. Det annonceres snart.

Stig: Bestyrelsen står for vådt og tørt. Der er både morgenmad og frokost til de arbejdende.

Lars, 35A: Der er meget skrald ved indkørslen til Kardinalgangen, måske skal man henstille til folk, at de ikke må smide ting ud den vej. Når først nogle begynder, så fortsætter andre. Det trænger til at blive taget hånd om. Dels er der byggeaffald, og dels er der oprydning efter stormen.

Stig: Det er godt at du gør opmærksom på det. Tag meget gerne et billede næste gang du ser det, så vi kan adressere det. Vi har kun vedligeholdelsespligt hvad angår træerne og buskadset. Selve volden op imod er en del af nattergalehegnet, og det er fredet. Der er en del, der har fældet træer der, uden at tænke på at det er fredet. Nogle har fældet rigtig meget, og så sker det, at nogle tror at de kan smide skrald der.  De tre nye haver er etableret fordi det var losseplads dernede. Jo mere man rydder ulovligt, des mere giver man mulighed for at andre smider diverse der.

Ann, 45 S: Jeg vil gerne opfordre til at vi møder op. så vi kan gøre det pænere dernede. Og også gerne opfordre til at vi sender forslag til bestyrelsen om steder, der trænger til en kærlig hånd, så vi kan løfte sammen.

Bjørn: Vi sørger for at have grej til oprydning. Både som fællesarbejde, men også meget gerne før.

Elsa, 96 N: Måske kunne I købe nogle havetænger, så det er lettere at komme ind i buskadset. Jeg vil gerne være med til at give det en omgang. Og meget gerne før fællesarbejdet, hvis der bare er nappere og plastikposer.

Jeanne, 125 N: Det vil jeg også gerne være med til.

Stig: Vi har alt det nødvendige grej. I skal være hjerteligt velkomne. I kan bare sige til!


13*  Festudvalg.

Festudvalget aflægger beretning for sæsonen 2022.

Bjørn: Festudvalget består af Rosa, Malou og undertegnede. Der er altid plads til flere! Thor (62 N) vil gerne være med i festudvalget. Det har han lige sendt os en sms om. Man kan altid gribe fat i os, hvis der er noget, som man har lyst til at stå for.

Elsa, 96 N: Vedr. udlejning af festtelt, betales der depositum?

Stig: Vi har indtil nu ikke taget noget for lån af telt og nyt fælleshus. Jeg er tilhænger af, at vi betaler et depositum, men det kræver igen at der er nogen, der har lyst til at administrere det, så det har indtil videre ikke været muligt.

Christian 30 N: Hvem kan booke og hvornår?

Marianne: Det burde ikke kunne bookes så lang tid i forvejen.

Michael: Alle, der har have hos os, kan booke festteltet. Vi er i en ny situation – ligesom da vi åbnede for brugen af fælleshuset Det er noget vi skal finde ud af sammen, for det er nyt at så mange ønsker at bruge festteltet. Den situation har vi ikke været i før.

Lisa, 120N: Jeg er en af dem der bor længere væk, så det irriterer mig ikke personligt, hvis det udlejes for ofte. Men hvis der er en begrænsning på, hvor ofte det udlejes og også lade det koste noget, kunne det måske begrænse noget af brugen?

Stig: På næste GF tager vi det op, og tager en beslutning om det. Især hvis det skal koste noget, så er det nødt til at være et punkt på generalforsamlingen, ellers kan vi ikke beslutte det. Måske skal vi lave en ekstraordinær GF? Men vi kan godt beslutte at bookning af teltet først sker ved sæsonstart eller efter generalforsamlingen. Det er en ren administrativ ting.

Ann, 45 S: Kan administrationen af teltlejen udliciteres?

Stig: Der er muligvis ikke tilladt. Det er i hvert fald noget, der skal undersøges. Hele problematikken omkring festteltet tager vi op igen.


14*  Indkomne forslag.

Der er indkommet 1 forslag fra bestyrelsen. (Se udsendte forslag, bilag 1)

Stig: Vi foreslår at have 8 NB bliver inddraget. Vi må ikke nedlægge haver, i stedet kan det blive en kolonihave-have, så det kan indrettet med et skur i det størrelsesforhold som vi nu engang må (dvs. 15 % = 23 m4) til kolde drikkevarer og madservering – lidt som på Sønderbro. Der bliver sat køleskabe op til kolde drikkevarer, som også er til gavn for festteltet. Om vinteren kan det bruges til teltdugsopbevaring i stedet for at det skal slæbes ned på handicaptoilettet, som vi gør nu. Bag skuret opføres et halvtag, hvor inventar fra festteltet kan opbevares i vinterhalvåret, så det også forskønner den store plæne i vinterhalvåret. Derudover påtænker vi, at skuret tilsluttes elektricitet. hvor man så kan trække strøm til festteltet og så slipper for ledningerne i havegangen. Jeg ved godt at vi normalt siger til alle andre er, at forslag skal ledsages af budget, men det vi har valgt at gøre her, er at vi først gerne vil have at vide, om vi skal arbejde videre med det forslag. Vi ved at det kommer til at koste, og det vil kræve en ekstraordinær generalforsamling at beslutte om det er det vi skal eller ej. Men får vi et foreløbigt ja til arbejde videre med forslaget?

Hans, 19N: Alle forslag bliver bragt på bane med pris. Hvor er prisen på dette forslag?

Lisa, 120N: Måske er det ikke hensigtsmæssigt med udskænkning for de haver, der ligger nær ved. Er det dét vi skal? Det er en vigtig dialog at tage. Lisa var ikke imod forslaget, hvis det blev et andet sted end det foreslåede, f.eks. nede ved fælleshuset.

Stig: Det er til madsalg og ikke til udskænkning. Den store plæne er ikke vores, men vi håber at vi indtil videre fortsat kan bruge den. I har selv tit efterlyst, at der skulle være et sted at købe mad.

Kasper, 2 NB: Hvis vi laver en særlig have, der er haveforeningens egen, trækker jeg mit forslag (bilag 2) tilbage, for det er bedre at gøre det i den nye have, hvis alle er med på det.

Stig: Bestyrelsen har ingen egen interesse i forslaget. Det er ene og alene for at imødegå medlemmers interesse, sådan som det tidligere er fremsat. Vi må ikke nedlægge haver, men vi må gerne have haveforeningens egen have.

Lisa, 120 N: Måske kunne den nye have gøres til en hyggelig have i stedet for at bruges til mad og drikke? Lise var imod at bruge det omtalte havelod til andet end en have.

Lars, 35 N: Madudsalg? Er det kun, når der er arrangementer eller hen over hele sommeren?

Stig: Kun i forbindelse med vore egne fælles arrangementer. Det er ikke hverdagsudsalg.

Rosa, 30 N: Jeg synes, at det er ærgerligt, hvis forslaget nedstemmes. Det er vigtigt, at vi løfter i fællesskab. Der sidder i hvert fald tre af dem, der tættest på teltet, og som er interesseret i det.

Emmanuel, 100 N: Kan vi få præciseret, hvad vi stemmer om?

Marianne, 29 N: Super. Det er det, festudvalget har kæmpet for i mange år.

Lisa, 120 N: Hvis vi siger ja til det her, sådan som det er formuleret, så giver vi frit lejde til at der kan bruges en masse penge, og det har jeg ikke lyst til. Lisa mente, at ved at give tilsagn om at arbejde videre med den omtalte plan, ville GF give “frit lejde” til bestyrelsen til at bruge mange penge.

Kasper, 2 NB: Det vil koster 200.000 kr. alene, hvis vi skal have strøm m.m. Det minder meget om det andet forslag.

Ann, 45 S: Kan vi ikke lave et ændringsforslag, så vi giver lov til at bestyrelsen arbejder videre?

Tine, 65 N: Spørgsmålet er: Er der tillid eller er der ikke tillid til bestyrelsen? Det er der fra min side.

Stig. Hvis der ikke er bred opbakning til forslaget, lader vi det falde.

Lisa, 120 N: Jeg har ikke mistillid til bestyrelsen, men vi kan ikke sige ja til noget, som vi så bagefter skal gå tilbage til. Lisa argumenterede kraftigt for, at forslaget ikke var juridisk gyldigt, da forslaget ikke indeholdt et budget som GF kunne tage stilling til.

Forlaget er: Har bestyrelsen bemyndigelse til at lave et forslag med budget, som der bagefter på en ekstraordinær generalforsamling skal tages stilling til?


Forslaget er forkastet, men bestyrelsen opfordres til at arbejde videre med ideen. Hvem er imod?


Afstemning ved håndsoprækning: 2 imod

Forslaget skal omformuleres. Skal vi gå videre med det? Hvem er imod?


Afstemning ved håndsoprækning: 2 imod


Der er overvejende flertal for det, men der er også nogle, der ikke stemmer.

Vi indkalder til en ekstraordinær GF i teltet, hvor vi fremlægger forslaget med budget og taler om evt. festtelt-depositum og øvrige begrænsninger og muligheder i brugen af teltet.

Dermed er forlag 2 taget af bordet.


Der er indkommet 1 forslag fra Lars, 35 N. (Se forslag 3, side 1-4).

Lars, 35N: Det er vigtigt at tænke flere ting ind. Festzonen er godt for rigtig mange, det er ikke det vi forsøger at bekæmpe, men vi forsøger at tage hensyn til naturen og nogle af de omkringliggende haver. Tanken er at arbejde både for støjværn og biodiversitet. Derfor foreslår vi ud for alle stolpeværn ud for teltet ved petanquebanen. For at trafikken skal kunne passere uproblematisk, er forslaget at bygge nogle raftehegn, udelukkende ved stolpebarriererne der og beplante dem grønt på begge sider for forskønnelsen. Det er den ene del af forslaget. Anslået til 25.-30.000 kr. Det vil skabe et grønt område omkring petanquebanen, for at få mere ro og for at tage hensyn. Det er jo også et område, der er et udflugtsmål for Islands Brygge. Den anden del af forslaget er at tilplante den tomme grund mellem 31 N og 33 N. Det vil koste 10.000 kr. Ligesom beplantningen omkring stolperne, der anslås til det samme. Samlet vil det koste max 50.000 kr. Jeg har selv ansøgt en biodiversitetspulje på vores vegne, om at få 70.000 kr. til at plante for. Det kommer der først om svar i løbet af de næste par uger. Forslaget er et første spadestik efter at lave  noget naturgenoprettelse og sikre nogle zone, så vi også begynder at tænke det ind. Vi bruger mere tid på at fjerne end at tilføre. Naturen skal tænkes mere ind. Det handler primært om at lave et grønt støjværn ud for området ved midterstien ud for teltet.

Dorrit, 15 N: Hvem gavner det?

Stig: Forslaget forekommer meget svævende. Lav en tegning, så vi lettere kan visualisere det. Forslaget kan passende komme med på den kommende ekstraordinære generalforsamling. Det er selvfølgelig bestyrelsen, der ansøger, hvis der skal ansøges om noget. Ingen privatpersoner kan ansøge om noget på haveforeningens vegne.


 15*  Orientering fra Michael Svennevig, om den afholdte Festival.

”I stedet for at tale om det der har været, vil jeg fortælle lidt om de kommende arrangementer. Ligesom sidste år har vi to loppemarkeder. Både i juni og juli. Vi inviterer igen vores nabohaveforeninger med. Det koster ikke noget at have en bod, og der er ingen tilmelding, man kommer bare og stiller op. Sanne kommer igen og laver paninis. Ligesom sidste år spiller vi musik bagefter.

En af vores allerbedste fester er MUSIKFESTEN. Igen i år har den chilenske guitarist Christian, der også er lydmand i Amager Bio, sagt ja til at stå for lyden.

Måneden efter har vi for 7. gang festival, der også i år anføres af Jytte Abildstrøm, der fyldte 89 i går. I år har vi tilmed endnu et stort trækplaster med i år, men det bliver senere afsløret på hjemmesiden og på Facebook. Festivalens tema er i år KÆRLIGHED. Det skal I få en forsmag på nu, når vores dirigent, Poul Storm, der også er skuespiller, læser 2 minutter af den dansk/persiske digter Reza Farmands digtsamling ”Det er blodet, der elsker”. Her er et uddrag:


Kærlighed og livets betydning


Kærlighed kaster

livets betydning op i himlen 


når man elsker bliver man føjelig

og tager sin skønneste form


16*  Eventuelt.

Kasper, 2 NB: Jeg kører hen over vinteren forbi toiletterne. Lige så snart det bliver mørkt, tænder skumringsrelæet (det er to lamper), så måske skulle vi stedet skifte dem til en bevægelsessensor? Vedr. bommen ud til Københavns kommune, hvad sker der med den?

Stig: Nu er der mandskab, men vi skal betale. Det koster ca. 27.000 kr. Vi skal bare have det ind i budgettet.

Dirigenten takkede for god ro og orden, før vi ryddede og fik alle stole på plads, så vi kunne være ude før kl. 14.00.

 

 

Formand: Christian S. Bundgaard           Referent: Michael Svennevig                        Dirigent: Poul Storm

 

Referat færdiggjort den 14.4.2023


Se det underskrevne referat.