H/F Prøvestenen

Prøvestenen

MØD BESTYRELSEN


HF Prøvestenens bestyrelse anno 2024

fotograferet af Malou, der er formand for den nye bestyrelse

(fra venstre): Bjørn, Ulrich, Kasper, Michael og Erik.

 Jerry blev genvalgt som suppleanter til bestyrelsen, men nåede ikke med på fotoet, der blev taget efter generalforsamlingen uden for Christianshavns Beboerhus.Bestyrelsen

kan kontaktes via mail:

info@hf-proevestenen.dk

(vi har fået nye mailadresser pr. 10.4.24)

Opdateret pr. 10. april 2024.

Formand:

Malou, have 18N

mail: info@hf-proevestenen.dk

Næstformand:

Bjørn Walther Knudsen - have 72 N


Kasserer:

Kasper Gøtterup, have 2NB

mail: kasserer@hf-proevestenen.dk

Sekretær:

Michael Svennevig - have 5NB

Øvrige bestyrelsesmedlemmer:

Erik Krabbe Andersen - have 109 N 

Bestyrelssuppleanter:

Jerry Besa - have 105 N 

Ulrich Freytag - have 125 N

Vurderingsudvalg:

Jerry  (105 N) 

Allan  (2 S)

Christropher  (4N)

Festudvalget:

Rosa (30 N)

Malou (18 N)

Bjørn (72 N)

Vandmænd:

Willy (124 N)

Steen  (137 N)

Vicevært:

Kasper (2NB)Interne revisorer:

Gerda  (120)

Elsa (96N)

Haveforeningens Facebook-gruppe: 

Haveforeningen Hf.Prøvestenen/Artillerivej 174/Kardinalgangen 3

https://www.facebook.com/groups/1378796875538854/ 

Du bliver medlem, hvis du beder om medlemsskab via Facebook.

Pr. 19.3.2024 er der 441 medlemmer i gruppen.