H/F Prøvestenen

Indkaldelse til GF 14

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING I HF-PRØVESTENEN

TID OG STED: MANDAG DEN 16. MARTS 2015 KL 19.00

CHRISTIANSHAVNS BEBOERHUS

DRONNINGENSGADE 34,1420 KØBENHAVN K.

INDKALDELSEN BEDES MEDBRINGES PÅ GF.

DAGSORDEN:

VELKOMST 

1. Valg af dirigent

2. Valg af 3 stemmetællere

3. Beretning

4. Regnskab

5. Budget.

6. Forslag:          a. Nye ordensregler ( se bilag 1)

          b. Forskikring  ( se bilag 2)

          c. Fælleshus, 2 forslag se bilag 3,4,og 5)

          d. Forslag vedr. opskrivning til venteliste ( se bilag 6)

          e. Genoprettelse af have 32 S ( se bilag 7)

          f. Præmiefest? ( se bilag 8)

7. Valg:

         a. Kasserer Jennie Riel afgår ( kan ikke genvælges til kasserer, men gerne til

             suppleant for kontiniitet)

         b. 2-årigt bestyrelsesmedlem Hans Arentsen ( kan genvælges)

         c. 1-årigt bestyrelsesmedlem Charlotte Holst ( indtrådt i bestyrelsen for Sandra

              Carelli, fratrådt) kan genvælges

         d. 1-årigt bestyrelsesmedlem ( for Olivia Gauguin, fratrådt)

         e. 2. Suppleanter á 1.år

         f. Vurderingsudvalg: Per Christensen (kan genvælges)

                                         Linda Lang ( kan genvælges)

                                         Michelle Forchhammer ( kan genvælges)

         g. 2 personer til havevandring ( Ukrudtsbanden)

         h. Festudvalg

 8. Evt.

OBS. REGNSKAB OG BUDGET KAN DESVÆRRE IKKE MEDSENDES, DA DET IKKE ER KLART TIL RETTIDIG UDSENDELSE FRA VOR ADMINISTRATOR, KOLONIHAVEFORBUNDET. DET VIL BLIVE UDLEVERET PÅ GENERALFORSAMLINGEN.