H/F Prøvestenen

Standardside

Generalforsamling fredag d. 27. feb. 2009.

Haveforeningen Prøvestenen.

Ved generalforsamlingen var der 89 stemmeberettigede.

1.

Nils bød velkommen til generalforsamlingen samt velkommen til formanden fra

haveforeningen. Tilstede var også formanden Jørgen og Lene fra haveforeningen Strandhøj.

2.

Knud Sebens blev valgt til dirigent. Knud gennemgik dagsordenen.

3.

Stemmeudvalg: Sussie have 68, Jenny have 3, Lone have 79

4.

Nils gennemgik planerne over en nye grund. Der var til generalforsamlingen ophængt en

stor tegning over den nye grund. Et af omdrejningspunkterne var/er toiletforholdene det nye

sted. Der bliver 2 toiletsteder; de bliver indrettet med 2 toiletter og 1 handicaptoilet.

Forslaget fra Kbh. kommune går på at vi skal have muldtoiletter. Problemet er bare at

muldtoiletter kræver en meget professionel håndtering for ellers er toiletterne ikke

funktionelle. Bestyrelsen anbefaler derfor septiktanke som vi også har nu. Festplads må vi

selv etablere.

I løbet af sommeren vil alle modtage et brev omkring flytning af huse. Her tænkes på de

huse som kan flyttes, de huse som kan nedtages og genopbygges, de huse som ikke kan

flyttes og de haver som ikke har huse. Hvordan og hvorledes vi gør, vil stå i brevet.

Nils har d.d. talt med Skanska. Skanska har omorganiseret deres organisation efter

finanskrisen og har stadig planer om at rense jorden op. Derudover vil Skanska gerne

deltage/bidrage til vores 60 år jubilæum.

Så uanset hvad man hører i medierne skal vi flytte. Vi er opsagt pr.1. december 2009.

Nils læste aftalen mellem Skanska og Haveforeningen Prøvestenen op.

Aftalen kan læses på kontoret.

Ligeledes læste Nils aftalen op mellem Kbh. kommune og Haveforeningen Prøvestenen op.

Denne kan også læses på kontoret.

Det koster bl.a. Kbh. kommune ca. 22 mio. kr. at flytte og genetablere vores haveforening.

Derudover skal vi huske at vi bliver varige haver og ikke skal leve med angsten om

opsigelser hele tiden.

Alle lodlejere vil modtage 8000 kr. til hjælp af flytning af huse. Alle lodlejere som ikke kan

flytte deres huse vil også modtage 8000 kr. til hjælp til opbygning af nye huse. Alle

lodlejere som ikke har huse får 0. kr.

Hvis man ikke vil flytte med og gerne vil sælge deres hus, er bestyrelsen behjælpelig med

dette. Vurderingsudvalget vil vurdere huset udfra de regler som står i Kolonihaveforbundets

gældende regler.

Så har vi en hjemmeside: hf-proevestenen.dk

Festudvalgsregnskabet og prøvestenens regnskab blev udleveret ved indgangen.

Herefter var der spørgerunde.

Have 117: På Kbh. kommune hjemmeside kan man læse at kommunen har udliciteret

jordflytning på den nye grund, dette kan ikke nås inden vi skal flytte.

Have 178: D.13. feb. 2009 skal tilbuddet være afleveret og være færdig senest 2010.

Have 89: Hvornår begynder man at lægge ny jord på den nye grund og hvad med de mange

planter man har i sin gamle have.

Have 199: Bliver de huse der kan flyttes, flyttet af kommunen.

Have 167: Hvor gør man af sine katte og kan man få en have som ikke ligger ud til vejen af

hensyn til sine katte.

Have 60: Damen fra kommunen, hvorfor er hun ikke her. Hvorfor stiller hun ikke op, da hun

er kommunalt ansat?

Have 3: De hegn man har skal de brydes ned.

Have 87: Der må da være noget positivt ved muldtoiletterne siden Rådhuset foreslår dette.

Have 155: M.h.t. vandaftapnings sted. Får man 1 hane hver eller skal vi som nu være 4 om

at dele 1 hane.

Have 11: Kan man kasserer sit nuværende hus, selvom huset godt kan flyttes.

Have 191: Hvordan kan man bare fylde muldjord på den nye grund, det er jo en losseplads

vi flytter over på.

Have 175: Nu hvor vi skal flytte, bør vi afskaffe præmiefest og præmiehaver i år, da vi skal

afvikle vores haver.

Have 138: Afhenter man en fælles aftale med en vognmand.

Nils:

Der skal ikke flyttes jord på den nye grund, da det er byjord men der bliver lagt nyt

muldjord ovenpå, det er også derfor der ikke bliver lagt membran. Byjord er ikke forurenet

jord og er oprenset, man må ikke efter gældende lovgivning flytte til en forurenet jord.

Jorden vi ligger på nu er meget forurenet og det er derfor vi ikke må dyrke grøntsager.

Kbh. kommune har meddelt at de er klar d.7. dec. 2009 og Skanska har bedyret, at de kan se

igennem fingrene med datoen, da det drejer sig om en uge. Vi må håbe det holder, så vi undgår,

at blive klodset op.

Blomster, indbo og andre ting må man selv sørge for at flytte.

Omkring økonomien af huse der skal flyttes kan man læse svaret i beretningen.

Hvordan øko- haverne anretter sig har vi ingen indflydelse på.

Ang. de hegn man har i sin nuværende have – tag dem med.

Muldtoiletter skal man da tale positivt om men det kræver en meget professionel tilgang til

vedligeholdelse og man skal være meget omhyggelig hvor og hvordan man kommer af med

Sine efterladenskaber. Vi skal selvfølgelig ikke tage stilling nu.

Aftapningshaver er efter gældende regler for Nyttehaver; 4 haver om 1 hane.

Der er ingen tvang om at huset skal med, dog skal man huske at rive det ned.

Ang. præmiefest og haver. Haverne skal passes som altid og lad præmiefesten i år være en

sluteffekt for Haveforeningen Prøvestenen.

Bestyrelsen arbejder på en fælles løsning på en vognmand. Det er derfor vi gerne vil vide hvem

af medlemmerne der skal flytte med.

Hvordan arbejdstilgangen mellem Skanska, København kommune, Koloniforbundet o.s.v kan

man se på nede stående tegning. Diverse samarbejdspartnere kommer derfor ikke til

generalforsamlingen.

Skanska/ Kbh. kommune – Kolonihaveforbundet/Nils – bestyrelse – medlemmerne.

Dette er vice versa.

Havekoloniforbundet og Kbh. kommune forhandler om prisen på nyttehave huse skal stige samt

om større huse, men forhandlingerne er gået i stå, da kommune så vil have større jordleje på en

ca. pris af. 20 – 30 kr. pr. km2. Der er gået juristeri i den og derfor er der stadigvæk intet svar fa

kommunen. Indtil det er slået fast med hensyn af km2 prisen må der kun bygges 10 km2 hus.

2 stemte imod beretningen.

5.

a. Leon, Nils og revisorerne har gennem gået regnskabet. Der er blevet deponeret 17.200 kr.

så vi ikke skal stå med en regning for manglende oprydning, når vi flytter. Husk derfor at

smide glas ud i de opstillede containere.

Ved en afstemning blev det besluttet at afvikle den opstillede telefon. Leon og Nils får

betalt deres telefoner.

Regnskabet blev godkendt.

b. Kontingent for 2009. I år 1200 kr. De 200 kr. er for at imødegå uforudsete omkostninger.

Kontingentfastsættelsen er fastsat og vedtaget.

c. bestyrelsen påtænker at tegne forsikring hos Codan. Hvad forsikringen indebære kan læses

i ophængs tavlerne.

Budgettet blev vedtaget for 2009.02.28

6.

Ingen indkomne forslag.

7.

a. Leon Larsen genvalgt.

b. Jørgen Jørgensen genvalgt.

c. Henning Larsen genvalgt.

d. Steen, Johnny, Ulrich og tom blev valgt til vurderingsudvalget.

e. Sussie have 68 og Marianne have 26

f. Festudvalg: Ulrich, Lone og Steen.

8.

Lillian ville gerne rose bestyrelsen på deres store arbejde.

Have 89: Skanska ville give en bus til det nye sted. Det er ikke Skanska som giver bussen,

men bestyrelsen vil gøre det.

Have 117: Fundamentsten – hvem skal købe dem, skal huset være tømt for møbler, og hvad

med vintervand.

Nils svarede: Fundamentsten må man selv skaffe, indbo må man selv flytte og da man ikke

må bo i en nyttehave er der ingen vintervand.

Knud Sebens afsluttede mødet med at sige at Nils gjorde et stort stykke arbejde med at vores

flytning må ske på en ordentlig måde.

Referent : Jeanne Freytag Dirigent: Knud Sebens

Formand: Nils Tornbo