H/F Prøvestenen

Standardside

H/F PRØVESTENEN

Sæson 2008 var vor næstsidste i ”Kløverparken”, idet den endelige underskrevne aftale med

Skanska gav tilladelse til 1. december 2009. I mellemtiden er hele projektet omkring

”Kløvermarken” og ”Kløverparken” stoppet (vist nok), og Skanska har fyret de fleste af de folk, der

var tilknyttet ”Kløverparken”. Desværre har deres lyst til at informere os også været dalende.

Dette har dog ingen indflydelse på vor flytning, idet kommunen fortsætter med klargøring af

området på Amager Fælled efter den lagte plan. Skitse (dårlig) vedlægges og der vil fremkomme

en større og bedre, når havetildelingen skal foregå.

Kommunen står som nævnt fast på det tidligere løfte om genhusning, som også er indføjet i vore

vedtægter, og den lagte plan overholdes. Der er afmærket grunde og grusstier er under

udlægning.

Den afsluttede sæson blev gennemført ”som vi plejer”.

Redigering og tilretning af vore vedtægter og ordensregler er stadig i bero, men de nuværende er

stadig gældende og SKAL overholdes.

Bestyrelsen og festudvalget forsøgte i sæsonen at tillempe hundereglerne, således at hunde kunne

gå løse på festpladsen, MEN KUN PÅ FESTPLADSEN. Enkelte havde åbenbart misforstået

tillempningen.

I den forbindelse skal det også nævnes, at HUNDELORTE SKAL SAMLES OP OVERALT PÅ

GANGENE.

Regnskab for Festudvalget udleveres på generalforsamlingen, ligesom revisionspåtegningen for

foreningsregnskabet.

Festudvalget har som tidligere afholdt forskellige fester, dog med en enkelt aflysning p.g.a.

manglende tilmelding. Det er lidt slapt af medlemmerne. Børneturen måtte ligeledes aflyses.

Fodbold mod Højen var en speciel god oplevelse. Vi vandt 3-1. GODT GÅET.

En kreds af medlemmer dannede ”Fredagsklubben” og fik stillet festpladsen til rådighed

vederlagsfrit. Initiativet har fungeret tilfredsstillende.

Kommunen vil til foråret meddele, hvor mange havelodder, vi vil få stillet til rådighed, og ud fra det

afgør vi, om vi skal åbne for ventelisten. På det tidspunkt skal vi også have endeligt tilsagn om,

hvem der vil flytte med. Det er sådan, at en ny haveforening ”Økologiske Haver” vil blive vor nabo

på Amager Fælled, men vi er garanteret min. 200 haver, men formentlig flere.

….2

-2-

Byggereglementet er både nu og indtil videre det samme, nemlig max 10 m2 hus bygget 2,5 m fra

skel. Max prisen for 2009 er kr. 8.470,21.

Ved den årlige præmiefest blev følgende haver præmieret:

1.præmie:

Have nr. 094 Pernille & Allan Christensen

Have nr. 099 Anette Lind

Have nr. 143 Claus & Hanne Jensen

Have nr. 197 Birgit & Bent Lind

Have nr. 200 Pia Carlson & Rene Kristensen

Vi kipper med flaget.

Endelig skal det nævnes, at vi i 1999 holdt 50 års jubilæum., så i år er der plads til 60 års. Bestyrelsen

vil med festudvalget lave et arrangement, der også kunne være en flyttefest. Skanska havde lovet at

deltage i arrangementet. Det skal vi nok ikke regne med, men så klarer vi den selv.

BESTYRELSEN

GLÆD JER SELV OG NABOEN

HOLD HAVEN I GOD STAND

!!!!HUSK!!!!OPSLAGSTAVLEN!!!!HUSK!!!!

SPAR PÅ VANDET