H/F Prøvestenen

Standardside

H/F PRØVESTENEN.

Lad denne beretning starte med at udtrykke ønske om, at ”vejrguderne” fremover vil se mere i nåde til os, for de har bestemt ikke hidtil været venlige.

Hård frost og sne sinkede flytteprojektet fra dag 1 i 2010, således at entreprenøren igen blev sat tilbage i forhold til planen. Kommunen fandt dog nogle ekstra penge, der kunne speede proceduren op i foråret.

Fra SKANSKA fik vi ad flere gange lov til at lade vore huse blive stående, således at aftalen om flyttetilskud stadig holdt, da husene ikke skulle opmagasineres.

Lodfordelingen foregik, som nævnt i sidste beretning, med fornødent hensyn til anciennitet/ønsker og må siges at lykkedes i al væsentlighed med kun få korrektioner og i en positiv ånd omkring puslespillet.

Udstikning af lodder og skelpæle samt klargøring fra kommunen for NORD skete i april/maj, således at husflytningen kunne begynde i start juni. Herefter blev SYD klargjort.

Der var inden flytningen kunne begynde problemer med sætning af sokkelsten. Per Brix, SKANSKAs vicevært havde været ”fremme i skoene” med billigt tilbud, men han og hans folk var desværre ikke kvalificerede til at udføre arbejdet. Men forskellige havelejere sprang til og fik lagt stenene til stor tilfredshed for andre havelejere (og mange tak for det), ligesom en del selv kunne udføre arbejdet kvalificeret.

I det hele taget var samme Per Brix en ”distanceblænder” og bestyrelsen arbejder stadig videre med de regninger, han har udstedt gennem SKANSKA.

LASTBILCENTRALEN sendte 2 garvede folk til at flytte huse. De var utrolig professionelle, venlige og hjælpsomme. Med udgangen af september var alle huse, der kunne/skulle flyttes, flyttet, og området på AF begyndte at tage form.

Desværre var ”vejrguderne” stadig ugunstige og sendte kaskader af vand over H/F. Drænene var nye, så vandet havde svært ved at trænge ned. Eksperter har udtalt, at

II

H/F PRØVESTENEN.

der går ca 1 år før de er effektive ligesom den manglende beplantning af lodderne sinker effektiviteten.

Tålmodighed er påkrævet.Det er forbudt at grave afvandingskanaler.

Det gør vejene livsfarlige at færdes på og eroderer skrænterne. Der må kun, efter tilladelse fra bestyrelsen, bruges pumpe med rør/slange afløb til dræn. Fra kommunal side er vi blevet truet med regning for rydning af cykelstier langs Lossepladsvej og andet på adskillige tusinde kroner.

Generelt må vi sige, at der kom pionerstemning over H/F i takt med indflytningen, og der var smil og venlighed samt hjælpsomhed over hele linien. Lad det sammen med en venligere indstilling fra ”vejrguderne” fortsætte fremover

På grund af vejret i vinter og foråret nåede entreprenøren ikke at sætte hække, der, som det er skrevet flere gange, er et krav fra udlejer. Man ville derfor starte 1. november og kom også i gang, men igen er ”vejrguderne” ikke venligt stemte, og arbejdet måtte stoppe ultimo november. I skrivende stund mangler stadig en del.

Toiletterne blev også åbnet i foråret. Desværre blev der begået hærværk flere gange. Ventilerne blev vendt, således at toiletterne ikke fungerede. Entreprenøren rettede forholdene og placerede kampstene på dækslerne, så alt nu fungerede.

Tilkørselsvejen blev ændret fra Lossepladsvej til ”Nattergale Alle” (indkørsel også til Ll. Nok fra busholdeplads) af trafiksikkerhedsmæssige årsager.

Det er ikke tilladt at parkere på H/Fs område, men adgang til og fra kan gives af bestyrelsen. Der vil komme aflåsede pullerter ved 2 indkørsler mod SYD og 2 mod NORD ved kontorvognen.

Kommunen og SKANSKA stillede først 8 og siden yderligere 4 containere op på det gamle område til opbevaring og flytning af inventar/indbo. Med få misforståelser fungerede det. Alle 12 er nu flyttet og tømt-

Per Brix, H/F formand og H/F kasserer foretog den 6. september en rundgang i det gamle område. Her blev aftalt forskellige rydninger ud over dem Per Brix havde

III

H/F PRØVESTENEN.

aftalt. Per Brix havde ligeledes aftalt forskellige flytninger af fliser m.m. Disse aftaler er i en del tilfælde ikke opfyldt, men regning er fremsendt. Disse problemer samt problemer i øvrigt med SKANSKA og Per Brix er til videre forhandling i feb/marts 2011. Det er tidskrævende og ærgerligt, men åbenbart nødvendigt.

For at få Kommunen til at frigive de midler, der var aftalt, blev der afgivet transport til SKANSKA på kr. 810.000,- bl.a. for udlæg til materialer oprydning m.m. samt til Per Brix både for udført og ikke udført arbejde. Det er om dette forhandlingerne skal foregå, så det er vigtigt at hver enkelt havelejer beskriver forholdende omkring sit lejemål både i det gamle og på AF.

Vi har afregnet med LASTBILCENTRALEN og andre kreditorer samt den øvrige drift i 2010, som det vil fremgå af regnskabet.

Der har i 2010 ikke i sagens natur ikke været indstillet haver til præmie, men i 2011 vil præmier og præmiefest blive ”genoplivet”

Vi skal henstille, at i sætter tydelig skiltning med havenr. På jeres hus/grund.

Pr. 1. januar 2011 blev der udformet ”BYGGEREGLEMENT FOR H/F PRØVESTENEN”. Dette skal nøje følges. Læg her mærke til bygningsgraden 15%. Husk tegning af hus ved nybygning og udvidelse. Som tidligere nævnt vil bestyrelsen også gerne have tegning af de bestående huse med mål på.

Vi vil gerne benytte lejligheden til at takke alle medlemmerne for den positive ånd, der, på trods af alle ”knaster”, har været og ser frem til at stilen fortsætter i fremover.

BESTYRELSEN