H/F Prøvestenen

Budgettet for 2013

H/F PRØVESTENEN.                                                        BILAG C.

Pkt. 5b.

Budget for 2013:

 Indtægter:

Haveleje 199 haver a kr.2.550,00                                                       kr. 507.450,00

Andre indtægter                                                                           -        6.000,00

                                                                                                  Kr. 513.450,00

Udgifter:

 Vedligeholdelse/pligtarb                                                             kr.    15.000,00

Kloakering/Renovaion                                                                 -       50.000,00

Rengøring/Toiletartikler                                                              -       15.000,00

Åbn/Luk Vand                                                                            -        20.000,00

Kontingent                                                                                 -       55.000,00

Transport                                                                                   -         5.000,00

El                                                                                              -         1.600,00

Nyanskaffelser                                                                             -       13.000,00

Generalforsamling/Kongres                                                           -         4.000,00

Mødeudgifter/Diæter                                                                  -         4.000,00

Tryksager/Kontorart./IT                                                               -       18.000,00

Telefon                                                                                      -         5.000,00

Porto/Gebyr                                                                                -        9.000,00

Præmiefest                                                                                  -      12.000,00

Flag Op/Ned – øvr. Arrangementer                                                 -         7.000,00

Blomster/Gaver                                                                           -         1.500,00

Aktiviteter                                                                                   -         1.500,00

Jordleje 2012 – 2013                                                                       -     160.000,00

Skyldige omk.                                                                               -       25.000,00

Mellemregn.                                                                               -        85.000,00 

                                                                                                 Kr.    506.600,00

 

Overskud                                                                                 kr         6.850,00                 

 Pkt. 5c,

 Kontingentet foreslås fastsat til   kr.2.550,00  jf. budget og incl. Jordleje.

Ændringsforslag vedtaget.